Zbor SČS Radvanje, 19. 4. 2016


Radvanjčani se ne dajo

Pilotni projekt participatornega proračuna v Radvanju doživlja vzpone in padce, a Radvanjčani se ne dajo. Na minulem zboru SČS Radvanje so sklenili, da se bodo vztrajno in z vsemi močmi borili, da bodo vsi izglasovani projekti v okviru participatornega proračuna našli svojo postavko v občinskem proračunu za leto 2016. Ugotavljajo še, da občinskim strukturam očitno ni povšeči, da se prebivalci samoorganizirajo in zahtevajo, kar jim pripada. Ponovno se izkazuje, tako udeleženci zbora, da vladajoče strukture ne morejo ali nočejo razumeti svojega poslanstva-da so na svojih položajih zaradi prebivalcev in da morajo torej služiti njim.

V nadaljevanju so udeleženci skozi delavnico konsenza izbrali tri teme za zbor, ki bo potekal na mestni ravni in tako povezal že obstoječe SČS in SKS. Radvanjčani so se odločili za promet, odlok o javnem redu in miru ter za motivacijo prebivalcev za večjo udeležbo na zborih SČS in SKS. Prav tako so spomnili, da Turistično društvo Radvanje v soboto, 23. 4., organizira čistlno akcijo in vse prebivalce vabi, da se pridružijo. Po večih odprtih temah pot točko razno, med katerimi je bila najbolj pereča ta, da MČ še zmeraj nima novega tajnika, so zbor zaključili s pozivom, da se ponovno sestanejo v torek, 3. 5. 2016, ob 19h.