Zbor SČS Studenci, 9.4.2015


Konkretni napotki občini
za izgradnjo podajlška Ceste Proletarskih brigad

Udeleženci tokratnega zbora na Studencih so znova poudarili pomen izgradnje podaljška Ceste Proletarskih brigad za njihovo kakovost bivanja. Pozvali so svet mestne četrti Studenci, naj bo tema naslednje seje sveta prav ta podaljšek. Podali so tudi predloge sklepov, ki zajemajo konkretne napotke, kako naj se MOM loti reševanja izpostavljene problematike, in sicer:
1.) MOM naj nemudoma plača svoj delež za odkup zemljišč,
2.) MOM naj nastopi kot pobudnik pri tem projektu in sklene sofinancerski dogovor z Direkcijo za ceste Republike Slovenije.
3.) MOM naj preuči pripravljenost za delno sofinanciranja s strani trgovskega podjetja Qlandia,
4.) MOM naj ponovno preuči predračunsko projekcijo, saj se zdi nekajkrat precenjena.

Naslednji zbor bo 23.4.2015 ob 18. uri na Ejavčevi 43.