Zbor SČS Tabor, 11. 11. 2015


Naprej z reševanjem glasne Ceste Proletarskih brigad

Čeprav je zbor sovpadel z Martinovanjem, največjim praznikom v mestu, so se ga udeležili skoraj vsi redni obiskovalci. Zbor samoorganizirane četrtne skupnosti Tabor slovi po prijetnem in sproščenem vzdušju in tokrat ni bilo nič drugače.

Udeleženci so hitro, a z vso resnostjo šli čez točke dnevnega reda in v zvezi z njimi sprejeli tudi več sklepov. Najpomembnejša med njimi sta bila, da bo delovna skupina za Cesto proletarskih brigad usklajevala svoje delovanje s svojimi kolegi iz Nove vasi, ter da bodo na prihodnjem zboru v goste povabili Borisa Cerkveniča. Gost bo tako na naslednjem zboru, ki bo 25. novembra, govoril o zapuščenem igrišču pri Regentovi ulici.

Ko so udeleženci z zadanim delom opravili, so se lotili še odpiranja novih tem. Govorili so o beli omeli in funkcionalnih zemljiščih, o nedelovanju javnih služb, pa tudi o Martinovem. Nekatere od odprtih tem – z izjemo zadnje – pa se bodo prej kot ne znašle tudi na dnevnem redu kakšnega od naslednjih srečanj.

Naslednji zbor SČS Tabor bo 25. 11. 2015, ob 18.00, v prostorih MČ Tabor.