Zbor SČS Nova vas, 24. 11. 2016


Promet v soseskah Nova vas 1, 2 in S23

Dnevni red preteklega zbora v Novi vasi je bil tokrat precej krajši, kar pa ne moremo reči za debato, ki se je tam razvila. Poleg uvoda so udeleženke in udeleženci na dnevni red uvrstili pregled preteklih sklepov in točko razno. V drugi točki, torej pri pregledu preteklih sklepov je bil prebran napisan dopis, naslovljen na sektor za komunalo in promet MOM v zvezi s prometno ureditvijo četrti. Udeleženke in udeleženci zbora so dopis potrdili in sklenili, da ga odpošljejo. V njem je izpostavljena problematika neustrezno urejenega prometa v Novi vasi, s poudarkom na Kardeljevi cesti in soseskah Nova vas 1, 2 in S23, kjer je veliko pomanjkanje parkirišč, po intervencijskih poteh pa bodisi avtomobili stojijo, bodisi so tam parkirani. Udeleženke in udeležence zbora zanima, če MOM ima izdelane načrte, ocene stanja prometa in predvidene spremembe prometne ureditve. Predstavljen je bil odgovor MČ v zvezi z dopisom, ki so ga udeleženke in udeleženci po prejšnjem zboru naslovili nanje, glede opredelitve v zvezi z izvajanjem PP v Novi vasi. Poudarjeno je bilo, da je MČ že od vsega začetka pripravljena sodelovati v pilotnem projektu PP, ni pa se strinjala s predlaganim protokolom predvsem zato, ker ni bil usklajen z delovno skupino, ki je bila na občini imenovana za pilotni projekt. Poročano je bilo tudi o obisku člana IMZ in prebivalke Nove vasi na MČ v zvezi z dezinformacijami o PP, govora je bilo o dejavnostih, ki jih izvaja mestna četrt in samoorganizirane občanke in občani. Na zboru se je debata odvila v smer, da predstavnikov_ic MČ ne želijo posebej vabiti na zbor, smiselno pa se jim zdi, da se le teh samoiniciativno udeležijo, saj vedo kdaj in kej potekajo, prav tako so z zapisniki obveščeni o vsem. Po pogovoru o slabem informacijskem kanalu mestne četrti, so prebivalke in prebivalci govorili še o tržnici, s katero so se v preteklosti že veliko ukvarjali, a kaj novega tudi na tem zboru niso dognali. Naslednji zbor bo v četrtek, 8. 11. ob 18.00 v prostorih mestne četrti Nova vas.