Zbor SČS Tabor, 25. 1. 2016


Potrebujemo konkretne načrte za pritisk na odločevalce

Na sredinem zboru na Taboru so največ časa namenili razpravi o temah, o katerih bi želeli razpravljati na mestnem zboru. Menijo, da bi bilo potrebno najti načine, kako odgovorne prisiliti, da začnejo delati na problematikah in rešitvah, ki so že bile predlagane s strani zborov. V argumentacijah predlaganih tem se pogosto pojavi želja, da je potrebno povečati pritisk. Mestni zbor bi moral biti zato namenjen prav razpravi o konkretnih načrtih za povečanja pritiska na pristojne. Seznanili so se tudi z aktivnostmi Mestne delovne skupine za promet, ki bo na župana naslovila dopis v zvezi s podpisom pogodb o sofinanciranju za izgradnjo zahodne obvoznice. Nasledjič se sestanejo v sredo, 8. 2., ob 18.00.