Zbor SČS Tabor, 24. 1. 2018


Ko projekti prenove vedno znova izginejo iz proračuna

Klavrno stanje Koseskega ulice in dela Metelkove ulice je bila tema tokratnega zbora SČS Tabor. Zbora se je udeležilo kar nekaj stanovalcev teh in bližnjih ulic, kar je rezultat obveščevalne akcije, ki jo je izvedel udeleženec. Skupaj so ugotavljali, da sta Koseskega ulica, kot tudi del Metelkove, v zelo slabem stanju in več kot potrebni obnove. Vrstile so se zgodbe o devastirani asfaltni prevleki, zamašenih odtočnih jaških, okvarjeni javni razsvetljavi, kot tudi zgodbe o podanih in prelomljenih obljubah s strani odločevalcev glede sanacije stanja. Kljub znova izrečenim obljubam so ugotavljali, da se obnova tudi tokrat ni znašla v proračunu, tudi po rebalansu ne. Zato so se odločili, da bodo naslednjič na srečanje povabili še predstavnike sveta MČ Tabor in predstavnike Urada za komunalo promet in prostor. V pogovoru z njimi bodo poskušali priti do dna zagonetki – le kam vedno znova izgine napovedovana sanacija?