akcija SČS Nova vas


Samoorganizirano čiščenje brežine Pekrskega potoka

Sobota, 30. 8. 2014 od 10. ure naprej

V soboto, 30. avgusta, bomo krajani,
aktivni v  Samoorganizirani četrtni skupnosti 
(SČS) Nova vas urejali del priljubljene pešpoti ob Pekrskem potoku.
Pridružili se nam bodo tudi udeleženci SČS Radvanje,
pomoč pa je ponudilo tudi radvanjsko turistično društvo.

Po dogovoru z Uradom za komunalo in promet MOM,
bo Javno podjetje Snaga Maribor ob poti postavilo štiri klopi,
krajani pa so se odločili porezati preraslo grmičevje in
odstraniti polomljeno vejevje ob zapuščenem sadovnjaku
med Letonjevo ulico in Pekrskim potokom.

Druga skupina bo, kolikor mogoče, očistila brežino in strugo potoka,
na obrežju pa populila invazivne tujerodne rastline,
ki na nekaterih mestih preraščajo in dušijo domače rastlinske vrste.
Ker gre za veliko območje, se bomo tokrat lotili le dela poti in struge
od Radvanjske ceste do ulice Pohorskega odreda.

Zbrali se bodo ob desetih pri enoti mladinskega doma na Letonjevi ulici,
vabimo pa vse, ki jim ni vseeno, v kakšnem okolju živimo,
da se nam pridružite.

Seveda bo potrebna primerna obutev,
zaščitne rokavice, pa tudi kakšno vrtno orodje bo dobrodošlo.