Zbor SČS Radvanje, 6. 10. 2015


Brez delujočega četrtnega sveta ni funkcionalne mestne četrti

Glavna tema s katero so se kljub kislemu vremenu spoprijeli udeleženci zbora SČS Radvanje, je bilo slabo delovanje četrtnega sveta MČ Radvanje.

Da bi zagotovili, da bi se debata in njeni zaključki odražali v ravnanju pristojnih organov so na zbor povabili ga. Mihin, vodjo službe za MČ in KS. Izpostavili so, da je slabo delovanje posledica dveh ločenih problemo. Eden je to, da nimajo rednega tajnika, ki bi skrbel za komunikacijo med občani in svetom. Drugi pa je dejstvo, da se nekateri svetniki ne udeležujejo sej četrtnega sveta, kar onemogoča delovanje sveta, kajti seje niso sklepčne. Kako akuten je problem morda najbolje ponazarja dejstvo, da nekateri svetniki niso še nikoli bili na nobeni seji. V pogovoru z predstavnico MOM je bilo zagotovljeno, da bo nadomestni tajnik v četrti delal 3 dni na teden in sicer v ponedeljek, sredo in petek. Bo pa še ta teden objavljen razpis za stalnega tajnika, ki bo najverjetneje izbran v roku 2 mesecev.