Dajmo pet spregovoriti o participatornem proračunu

NAJAVA ZBOROV SAMOORGANIZIRANIH SKUPNOSTI V MARIBORU od 3. 2. do 7. 2. 2020

S februarjem se zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS ) v MO Maribor spet vračajo v stare urnike. Tako bo v sredo, 5. februarja, kot vsako prvo sredo v mesecu zbor SKS Pekre (Kulturni dom Pekre, Bezjakova 4) in zbor SČS Pobrežje (MČ Pobrežje, Kosovelova 11), ki poteka pa vsakih 14 dni. V četrtek, 6. februarja, se po rednem ritmu zberejo na zboru SČS Nova vas (v MČ Nova vas, Radvanjska 65) in na zboru SČS Tezno (v MČ Tezno, Panonska 12). Tudi v bodoče se bodo vsi zbori pričenjali ob 18.00 uri, vsebino razprave pa določali sami udeleženci na zboru.

Znajo pa biti tokratne vsebine še posebej zanimive, saj se je v prejšnjem tednu, po daljšem času, sestala skupna delovna skupina predstavnikov samoorganiziranih zborov in predstavnikov MOM, ki poskuša udejanjiti predloge krajanov, oblikovane iz sedmih let delovanja zborov SČS in SKS (pod imenom Skupaj za Skupno). Hkrati pa se še vedno zelo hitro širi tudi krog slovenskih občin, ki udejanjajo idejo Iniciative mestni zbor in zborov samoorganiziranih skupnosti, da o delu občinskega proračuna odločajo prebivalci sami. Število teh občin narašča iz tedna v teden – najnovejša, ki uvaja participatorni proračun kot prakso neposrednega odločanja ljudi, je Tolmin. Žal pa med pa njimi še vedno ni naše občine, ki je sicer kot prva zelo uspešno izvedla poizkus participatornega proračuna v MČ Radvanje že leta 2015.

Participatorni proračun v Radvanju, 2015: Predstavitev s strani prebivalcev prispelih predlogov na radvanjskem trgu