Zbor SČS Radvanje, 8. 12. 2015


Treba je vztrajati

Udeleženci SČS Radvanje so se najprej seznanili z rezultatom preteklega glasovanja za projekte participatornega proračuna. Z veseljem so ugotovili, da je MOM potrdila rezultate glasovanja in da je župan javno obljubil, da bodo izglasovani projekti del proračuna 2016, v istem letu pa tudi izvedeni. Prav tako jih je veselilo, da so skoraj vsi izmed 14 izglasovanih projektov skupnostne narave in so se tako strahovi, da se bodo ljudje organizirali okoli partikularnih interesov, izkazali za neosnovane. Poudarili so, da je potrebno izvajanje izglasovanih projektov vestno spremljati in poskrbeti, da jih bo MOM tudi dejansko izvedla.

Posvetili so se tudi aktivnostim glede ohranjanja čistega zraka in zmanjšanjem onesnaževanja, ki nastaja zaradi nepravilnega kurjenja v individualnih kuriščih. Tako so poročali, da so se povezali z Medobčinskim uradom za varstvo okolja in ohranjanje narave in bodo kmalu pričeli s skupno izobraževalno akcijo. Zboristi bodo pripravili tudi sestavek, s katerim bodo ostale zbore poskušali pritegniti k sodelovanju, saj je čistost zraka problem po celem mestu. Delovna skupina za delovanje MČ je poročala o sestanku s podžupanom Luketičem glede delovanja MČ Radvanje. Prejeli so obljubo, da bo v februarju nastopil delovno mesto poklicni tajnik, ki bo tam za polni delovni čas. Udeleženc SČS Radvanje bo obiskal zbor v sosednji SČS Studenci in tja prenesel dobre izkušnje s svojega zbora in na taak način skušal pomagati Studenčanom, ki si prizadevajo okrepiti svoje delovanje.