VABILO


Pet zborov krajanov v Martinovem tednu

Do Martinovega bo v mariborskih mestnih četrtih in krajevnih skupnostih še pet zborov krajanov, ki se že skoraj štiri leta zbirajo v okviru samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS).
Enomesečni  premor so si vzeli v SKS Pekre, da so lahko zbrali dodaten material za razpravo o žgočem problemu nasipa, ki je zrasel sredi naselja in o prepotrebni prometni ureditvi Peker, s krožiščem na Lackovi. Zbrali se bodo to sredo, 9. 11., v Kulturnem domu Pekre.
Isti dan se dobijo na zboru tudi v SČS Tabor, v prostorih MČ Tabor, na Metelkovi 63. Osrednja tema bo (ne)obnova Ceste zmage, planirana za letos, pa spet prestavljena v prihodnost. Krajani, nezadovoljni  s stanjem cest in storitvami Nigrada, pričakujejo, da bodo do zbora dobili tudi odgovor na dopis, ki so ga v zvezi s tem naslovili na Nigrad in Urad za komunalo, promet in prostor.
Prav tako v sredo bo zbor SČS Pobrežje, v MČ Pobrežje na Kosovelovi 11. Beseda bo tekla o vinjetnem sistemu na MB obvoznici čez Pobrežje, predvsem v luči izjave ministra za infrastrukturo, da iz Maribora ni bilo pobude za izključitev tega dela iz vinjetnega sistema. Z novim dopisom ga bodo spomnili na vse pobude, ki so v zadnjih treh letih potovale na različne pristojne prav z zborov SČS Pobrežje.
V četrtek, 10. 11., bo v prostorih MČ Studenci, na Erjavčevi 43, zbor SČS Studenci. Ob ostalih, predvsem infrastrukturnih temah, se udeleženci lotevajo teme ločevanja in zbiranja odpadkov. Menijo, da je potrebno sistem izboljšati, ker je nestimulativen, zabojniki, predvsem za plastično embalažo, neprimerni, ekološki otoki taki kot so, pa večinoma kvarijo videz okolja, kamor so postavljeni.  
V SČS Nova vas, kjer bo zbor prav tako v četrtek, 10. 11., v dvorani MČ na Radvanjski 65, so aktualne teme promet na Cesti Proletarskih brigad in Kardeljevi cesti, slabo vzdrževano in manjkajoče drevje v soseski in nešteto pack v okolju, ki jih lastniki ne odstranijo. Na zadnjem zboru so tako Zavod za varstvo kulturne dediščine opozorili na propadanje gradu in parka Betnava.

Vsi zbori bodo tudi tokrat ob 18.00 in bodo trajali največ dve uri.