Zbor SČS Tabor, 10.12.2014


Če v gozdu pade drevo, pa ni nobenega, ki bi ga slišal, ...

Sredin zbor SČS Tabor je minil v prijetnem, sproščenem vzdušju. Delovna skupina za drevesa je podala nekatere nove informacije, ki so jih dobili. Posebej izpostavljena je bila težava občinske malhe za komunalno urejanje, nekakšnega pavšala, iz katerega servisi jemljejo denar za vzdrževanje. Ker pa so mestni drevoredi v tako slabem stanju in ker so po komunalnih prioritetah na repu, se je delovna skupina odločila Mestnemu svetu podati predlog, v katerem bi za drevesa opredelili specifično proračunsko postavko. Gradivo bo pripravljeno do konca počitnic in posredovano ostalim zborom v soglasje.

Na minulem zboru so prebivalci Tabora tudi obravnavali predlog odloka o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, kot ga je predlagala delovna skupina za komunalo. Moderatorka je prebrala vse člene predloga, udeleženci pa so predlog soglasno potrdili. Prebivalci Tabora so razpravljali tudi o županovi nedavni izjavi, saj so nad njo zgroženi. Udeleženci so tudi izrazili voljo, da se pridružijo morebitnim akcijam, ki bi jih IMZ pripravil.

Naslednji zbor SČS Tabor bo po praznikih, 14. januarja 2015.