Zbor SKS Pekre, 1. 2. 2017


V pričakovanju temeljitejšega poročila v zvezi z spornim nasipom

Če je v teh hladnih zimskih dneh zamrznil tudi sporni nasip v Pekrah, pa niso otrdeli tisti, ki si prizadevajo razrešiti problematiko, povezano z njim, predvsem pa zagotoviti, da do komunalnih težav zaradi njega ne bi več prihajalo. Udeleženci zbora SKS Pekre ne razumejo, zakaj je Ministrstvo za okolje in prostor odstopilo obravnavo nazaj njihovim inšpekcijskim službam, za katere je bila podana zahteva za nadzor zakonitosti njihovih odločitev, zato se bodo še enkrat obrnili na Ministrstvo. Sicer je Ministrstvo v odstopu zaprosilo Inšpektorat RS za okolje in prostor - njihovo mariborsko enoto, za poročilo, na katerega pa se še čaka.

Po več kot petih letih opozarjanja na težave s kanalizacijo, odstranjevanja meteorne vode in fekalij iz kleti, je sanacija napak na kanalizaciji Ob plantaži zapisana v proračunu mariborske občine za leto 2017.

Udeleženci zbora SKS Pekre so v nadaljevanju za temi, o katerih bi želeli razpravljati na prihajajočem mestnem zboru, izbrali Skrb za zelene površine in Participatorni proračun. Podprli so tudi pobudo zbora SČS Center in Ivan Cankar, da se prične razreševati problematika zapuščenih kmetijskih zemljišč, sadovnjakov in vinogradov, saj je podobne probleme, kot jih izpostavljajo v Košakih in Počehovi, na primer, moč zaslediti tudi v Limbuški grabi, kjer vzdrževane vinograde vedno znova napadajo bolezni, ki se širijo iz zapuščenih teritorijev. Seznanili so se še z dodatnimi informacijami, ki jih udeleženka zbira v zvezi z možnostjo nakupa defibrilatorja za javno uporabo, ki ga na področju Peker in Limbuša ni na voljo.