Leto 2019 na zboru samoorganoziranih skupnosti
zaključujejo Studenci

Vabljeni na razpravo o skupnosti

V tem tednu se bodo zbrali na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) le Studenčanke in Studenčani, ki se dobivajo vsak tretji četrtek v mesecu. Zbor bo torej ta četrtek ob 18.00 v prostorih MČ Studenci na Erjavčevi 43. Na preteklem, zelo dobro obiskanem srečanju, so obravnavali številne okoljske in prometne težave, s katerimi se prebivalke in prebivalci tega dela Maribora srečujejo. Ponovno so opozorili na neprimerne dejavnosti na območju nekdanjega Tekola, pa širjenju dejavnosti v Ecolabu, o nekaterih črnih odlagališčih in dejavnostih v četrti in na ogromno prometnih težav, ki jih že dolga leta močno težijo. S tokratnega zbora bodo na odgovorne zato naslovili kar nekaj pozivov in predlogov, sokrajanke in sokrajane pa vabijo, da se jim pridružijo in s svojimi razmišljanji in opozorili pomagajo te predloge čim bolj izpopolniti.