Zbor SČS Pobrežje, 11. 5. 2016


UKC in parkirna hiša

Na zboru na Pobrežju se je debata pred zborom sukala okoli najpomembnejše postranske stvari na svetu – nogometu. Nadaljevali smo v standardnih okvirih, prebrali in sprejeli dopis v zvezi s predragim parkiranjem v parkirni hiši UKC Maribor. Ugotovili smo, da je treba nekatere podatke še preveriti in ko bodo preverjeni, dopis pošljemo ter hkrati povprašamo glede lastništva zemljišča, na katerem stoji garažna hiša. Sprejet je bil tudi sklep, da se dopis za Snago oblikuje in osebno nese vodstvu podjetja. Nadalje se je zbor odločil s prisotnostjo podpreti koordinatorja SSVUJD na sojenju. Pod točko razno je zbor bil seznanjem še z (nepreverjeno) novico, da bo morda DARS odpravil vinjetni sistem na obvoznicah večjih mest. Na podlagi tega je zbor sklenil poslati še en dopis na DARS in jih s tem spodbuditi k še hitrejšemu reševanju te situacije. Zbor se je zaključil s politično nastavo.