Zbor SČS Radvanje, 28.11.2014


Želimo več informacij o sanaciji Osnovne šole Ludvika Pliberška

Opravljen je četrti zbor SČS Radvanje v drugem letu delovanja. Imeli smo zelo pestro vsebino, temu primerno bogata je bila tudi razprava. Spregovorili smo o energetski sanaciji OŠ Ludvika Pliberška in zavarovanju daljnovodnega stebra na dvorišču šole. Žal se zbora nista udeležili ravnateljica OŠ in vodja Urada za izobraževanje MOM. Sporočili sta sicer, da se opravičujeta in, da poteka vse po načrtih. Sprejeli smo sklep, da želimo več konkretnih podatkov, zlasti rokovnik izvedbe.
Delovna skupina za promet je poročala o sestanku na Uradu za promet MOM. Razprava se je vrtela okrog kompleksne prometne rešitve zgornjega Radvanja,  obnove Lackove ceste, črnih točk v spodnjem Radvanju ter južne obvoznice. Dogovorili smo se, da se koordinacija s Studenci, Novo vasjo in Taborom glede južne obvoznice nadaljuje.
Zaradi odsotnosti poročevalcev je bila točka o Športnem centru Radvanje prestavljena na naslednji zbor. Odprli pa smo novo rubriko in na sramotilni steber v CIC odgovorili z radvanjskimi packami, Dela bo čez glavo.
Na predlog udeleženke zbora bomo na enem od prihodnjih zborov največ časa namenili turizmu. Gospa bo, kot dolgoletna turistična delavka, predstavila svoje videnje bodočnosti te zelo perspektivne panoge na tem koncu Maribora.

Naslednji zbor bo 11.11. 2014 ob 18.00 v MČ Radvanje na Lackovi 43.