Delovna skupina za okolje organizirala sprehod po Novi vasi

 

Na 5. zboru formirana delovna skupina za okolje je pripravila 1. del ogleda problematičnih točk v MČ in tako si je zbor tokrat ogledal Novo vas 2, s pohodom od stavbe mestne četrti, preko razpadajoče tržnice, nefunkcionalnih in neurejenih parkirišč ob Engelsovi, z avtomobili onesnaženih zelenic pri vrtcu in šoli, med bloki, po peš in urgentnih poteh, do Prušnikove z enim samim prehodom za pešce in nekaj sto parkirnimi prostori, z drevesi zakritimi lučmi …, mimo razpadajoče hiše in zaraščenega vrta v Letonjevi v Novo vas 1, katere ogled bomo opravili v nekem drugem terminu.

Sklep zbora je bil: delovna skupina pripravi do naslednjega zbora seznam problematičnih točk in predloge za začetek reševanja.

 

Naslednji, 7. zbor SČKS NOVA VAS, bo 23. maja, ob 18. uri.