Zbor SČS Radvanje, 23. 2. 2016


Urbanizem naj izvajajo strokovnjaki z roko v roki s prebivalci

Pretežni del tokratnega zbora je bil namenjen urbanističnemu planiranju in krajinski arhitekturi. Da bi bil pogovor strokovno čimbolj podprt so zboristi povabili gosta, znanega krajinskega arhitekta Nika Stareta.

Ugotavljali so, da je urbanistično načrtovanje popolnima ušlo iz kontrole saj ima že kar nekaj časa stroka in pa tudi prebivalci le malo vpliva na to kje se kaj gradi. Na kopici primerov se je ugotovilo, da so strokovnjaki pripravili odličen načrt krajinske in urbanistične zasnove na katere se pa popolnoma pozabi v trenutku ko pride nek investitor in hoče na mestu, kjer je bil dotedaj predviden park ali rekreacijske površine postaviti nakupovalni center ali pa serijo blokov. Zaradi tega se deli mesta razvijajo zelo stihijsko in sčasoma zaradi tega nastaja kopica težav v prometu in komunalni opremljenosti, pa tudi kraji izgubljajo svoj karakter. Debata pa ni ostala le pri ugotavljanju nepravilnosti ampak so se zboristi odločili tudi nekaj narediti okoli tega in osnovali delovno skupino, ki se bo posvetila hortikulturni ureditvi MČ Radvanje, prav tako pa so že napovedali, da se bo spomladi odvilo nekaj delovnih akcij. Nenazadnje je bila zboru predstavljena tudi izkušnja obiska Občine Reykjavik, kjer je nekaj članov IMZ šlo pogledati izvajanje participatornega proračuna na Islandiji.