VABILO


Vabljeni na zbore samoorganiziranih četrtnih skupnosti Maribora

V tem tednu se bodo odvili naslednji zbori, na katere ste prisrčno vabljeni:

  • Sreda, 25. 11., ob 18.00 >> SČS Tabor, MČ Tabor, Metelkova 63
  • Sreda, 25. 11., ob 18.00 >> SKS Pekre, Kulturni dom Pekre, Bezjakova 4
  • Sreda, 25. 11., ob 18.00 >> SČS Pobrežje, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • Sreda, 25. 11., ob 18.15 >> SČS Studenci, MČ Studenci, Erjavčeva 43
  • Četrtek, 26. 11., ob 18.00 >> SČS Nova vas, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • Četrtek, 26. 11., ob 18.00 >> SČS Koroška vrata, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

Na štirih zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti, ki se bodo zgodili v sredo, bodo udeleženci prav gotovo spregovorili o mnogih perečih infrastrukturnih zagatah v mestu. Na Taboru se bodo udeleženci informirali, kakšne vsebinske načrte ima z dolgo zapuščenim športnim igriščem ob Metelkovi ulici in Cesti zmage nov najemnik tega včasih tako živega rekreacijskega prostora. Pekrčani bodo skušali najti rešitev, kako končno zagotoviti varno pot ob Lackovi cesti za vse, ki se na tem mestu ne prevažajo z avtomobili, še posebej pa jih bo zanimalo, če bodo izvoljeni predstavniki končno le pristopili h krajanom, da bodo lahko izmenjali dosedanje delovne izkušnje in morebiti našli skupno pot pri zavzemanju za kakovostnejše življenje v Pekrah. Tako na Pobrežju kot na Studencih bodo slabe prometne rešitve, ki koristijo vsem prej kot tamkajšnjim prebivalcem, spet na dnevnem redu. Enako pa bo tokrat tudi v četrtek v Novi vasi, ko se bodo stalni udeleženci, upamo da s svežimi pogledi in novimi močmi, poskušali premakniti naprej v reševanju pereče problematike Ceste Proletarskih brigad, ki zaradi stanja, v kakršnem se nahaja in neustreznih prometnih ureditev v mestu, onemogoča dostojno življenje tisočim Mariborčanom, ki bivajo neposredno ob njej. Pomet, nepremišljenost in arogantnost voznikov ter spremembe v javnem prometu pa bodo na dnevnem redu tudi v Koroških vratih, ko se bodo v četrtek udeleženci zbora po mesecu dni spet srečali.