Zbor SČS Radvanje, 20.1.2015


Aktivno za lepše Radvanje

V Radvanju si še naprej prizadevajo za lepše okolje v njihovi četrti. V ta namen  bodo pozvali redarsko službo, da ukrepa v primerih parkiranja na pločnikih in zelenicah pod Vzpenjačo. Pripravljajo pa tudi novo akcijo. Povezali se bodo s šolarji in njihovimi starši ter izvedli akcijo označevanja smetnjakov. Zbor je podprl tudi Delovno skupino za komunalo, ki, zaradi neodzivanja župana, razmišlja o samoorganizirani ustanovitvi Sveta za varstvo potrošnikov javnih dobrin. Eden izmed bolj perečih problemov s katerim se ukvarja zbor, je še vedno parkrišče na Lackovi 43. Delovna skupina je že pridobila nekaj dokumentacije, ki jo bodo pregledali skupaj z geodetom. Delovna skupina za Južno obvoznico se bo ponovno povezala z delovnimi skupinami, ki se ukvarjajo s prometom v sosednjih četrteh. Prepričani so, da se s sodelovanjem lahko veliko reši.