VABILO
NA PLENARNO SREČANJE
VSTAJNIŠKIH SKUPIN
CENTRALNE EVROPE

INVITATION
TO THE PLENARY MEETING
OF THE UPRISING GROUPS
OF CENTRAL EUROPE

 

Pozdravljeni!

Iniciativa mestni zbor pripravlja plenarno srečanje vseh vstajniških skupin, nevladnih organizacij, ki delujete na področju neposredne demokracije, socialno in politično kritičnih skupin ter njihovih simpatizerjev.

Srečanje bo 6. decembra 2013 v dvorani Gustaf, v Kulturnem centru Pekarna, Ob železnici 8 v Mariboru. Na srečanju želimo predstaviti različne poglede na konkretna vprašanja v zvezi z alternativno družbeno organizacijo. Sprva preko dveh diskusij, na katerih bosta govorca odprla temi participatornega proračuna in zagovorništva, odkrivati možne načine in rešitve, nato pa v plenarnem zasedanju spoznavati in prepoznavati, kaj se na področju aktivnega državljanstva v vseh oblikah že izvaja.

V ta namen vas prosimo, da na spodaj navedeni elektronski naslov ali telefon potrdite svojo udeležbo z okvirnim številom udeležencev, do najkasneje 25. 11. 2013. Skupine prosimo tudi, da nam javite, v kolikor potrebujete prostor za nočitev. Skupinam bodo na voljo tudi stojnice, če želite na njih predstaviti svoje publikacije ali drug material. Kosilo bo vegansko. Mediji ne bodo prisotni, bodo pa o dogajanju obveščeni preko tiskovne konference in javnih besedil.

Natančen program z opisom tem dopoldanskih diskusij bomo posredovali dva tedna pred srečanjem. Zaradi mednarodne udeležbe bo debata potekala v angleškem jeziku. Po potrebi bodo na voljo tolmači iz ali v nemški, angleški, slovenski in italijanski jezik.

Greetings!

The Initiative for city-wide assembly (IMZ) is hosting a plenary meeting of all uprising groups, non-government organizations, active in the field of direct democracy, socially and politically critical groups and their sympathizers.

The meeting is going to take place in Maribor, on the 6th of December 2013, in cultural center Pekarna, Gustaf hall, Ob železnici 8. The aim of the gathering is to present and share different views related to alternative social structure. The first part is going to take place in the shape of two discussions on the subject of participatory budgeting and advocacy, where we will try to find possible ways and solutions to these issues, followed by a plenary meeting, where the participants will discuss ongoing practices in the field of active citizenship.

Therefore we ask you to confirm your attendance untill November 25th and give us the estimated number of participants. Please let us know if you require sleeping arrangements. Stands will be made available if you wish to present your publications or other materials. Lunch will be vegan. Press will not be present.

We are going to send the exact program with the detailed description of discussions' topics two weeks prior to the event. Due to international nature of the event, discussions will be held in English language. Translators will be available, if required.

Okvirni program (pdf) Proposed program (pdf)
Vabilo (pdf) Invitation (pdf)