Zbor SKS Pekre, 6. 1. 2015


Sebe sprejemajo kot legitimen zbor,
ne glede na majhnost ali množičnost udeležbe

Na prvem zboru SKS Pekre v letu 2016 smo se na idilično zimski večer zbrali v toplem prvem nadstropju Doma kulture Pekre. Ugotavljali smo, kakšni so načini angažiranja v drugih četrteh in krajevnih skupnostih, saj se Pekrčanom ne uspe zbrati v zadostnem številu, da bi lahko učinkovito in usklajeno delali v smeri reševanja prenekaterih težav v Pekrah. Pripravljenost na direktno akcijo ni ravno položena v zibko in Pekrčani šele imajo za ugotoviti, kakšne moči v sodelovanju in solidarnosti pravzaprav ležijo.

Na zboru so krajani sprejeli nekatere pomembne odločitve za prihodnost delovanja. Zbor se je namreč odločil, da se ne bo za vsako ceno angažiral za teme, ki jih odprejo drugi sokrajani, potem pa se zanje ne angažirajo več in na zbore več ne prihajajo. Fokusirali se bodo na težave in možnosti v skupnosti, ki se jih tičejo bolj osebno. Zbor se je odločil tudi, da glede na neangažiranost Pekrčanov in Pekrčank ne bo več vlagal pretirano energije v prizadevanja za številčno udeležbo, temveč da sami sebe sprejemajo kot legitimen zbor ne glede na majhnost ali množičnost udeležbe.

Naslednji zbor bo 03. 02. 2016 v Domu kulture Pekre, ob 18.uri.