Odprti prostori za medsosedsko sodelovanje v svoji MČ ali KS
Zbori SČKS med 7. in 13. 10. 2019

Sokrajanke in sokrajani, ki že šesto leto na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) naslavljajo probleme v MOM, iščejo in predlagajo rešitve zanje, vas vabijo, da se jim pridružite. Ta teden na petih zborih.

  • SČS Magdalena: torek, 8. 10. 2019, 18.00 >> MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SČS Radvanje: torek, 8. 10. 2019, 18.00 >> MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Tabor: sreda, 9. 10. 2019, 18.00 >> MČ Tabor, Metelkova 63
  • SČS Center in Ivan Cankar: četrtek, 10. 10. 2019, 18.00 >> Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
  • SČS Koroška vrata: četrtek, 10. 10. 2019, 18.00 >> OŠ Prežihovega Voranca Maribor, Gosposvetska cesta 10

Če še pomišljate, ali bi se jim pridružili, vabljeni na internetno stran Iniciative mestni zbor, kjer lahko v glasilu zborov Četrtinka najdete kratke novičke o tem, kaj so na posameznem zboru obravnavali, v uvodnikih pa najbolj aktualne teme v občini, državi in širše. Pretekli teden je izšla že 84. številka, ki v uvodniku »Naš planet neskončne rasti ne more preživeti« naslavlja boj mladih ob podnebnih spremembah, v povzetkih dogajanja na zborih pa skrb Magdalenčanov za njihov park, ki je deležen precejšnjih posegov, pa boj Radvanjčanov za povrnitev stare trase avtobusa št. 18, načrtov prebivalcev CIC, kaj bodo storili, ker jim ob zapori Einspilerjeve ulice nihče ne prisluhne, pa tudi o tem, da v MČ Tabor predsednik sveta MČ, še vedno ne razume, zakaj je bil izvoljen. V Koroških vratih je stalna tema stavba MČ, katere nesmiselna prenova se zdaj vleče v nedogled, vsem zborom skupna pa je to jesen tema odpadkov in ekoloških otokov v MOM, ki se je ob zaprtju zbirnega centra v Radvanju še zaostril.       

VABLJENI!