Zbori SČS in SKS v tednu od 8. do 12. 12. 2014


Vsebin za sramotilni steber je nebroj

Prebivalci Maribora vse bolj zaznavajo potrebo, da  do problemov v svojem okolju sami dejavno pristopijo, nanje opozorijo in jih s svojo aktivnostjo tudi pomagajo reševati. Na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) so ustanovili že kopico delovnih skupin za posamezna problematična področja in v njih neutrudno iščejo rešitve.

V Radvanju bodo v torek, 9. 12., ob 18.00 v prostorih MČ na Lackovi 43 o svojem delu poročale delovne skupine za parkirišče na Lackovi 43, za Radvanjski trg, Begovo ulico in športni center, osrednja tema pa bo daljnovodni steber na dvorišču OŠ Ludvika Pliberška, ki si ga prizadevajo odstraniti. Na zbor so povabili ravnateljico OŠ, predstavnika sveta šole in staršev ter vodjo občinskega urada za izobraževanje.

SČS Tabor bo zborovala v sredo, 10. 12., ob 18.00 v prostorih MČ Tabor na Metelkovi 63. Zelo aktivna je delovna skupina za nadomestitev manjkajočih dreves v četrti, za druge okoljske zagate se trudi delovna skupina za okolje, aktivno pa se bodo morali vključiti še v delovno skupino za komunalo, ki deluje na ravni vseh SČS in med drugim obravnava tudi problem daljinskega ogrevanja, ki so ga na Taboru odprli na zadnjem zboru.

Zbor združenih SČS Center in Ivan Cankar bo v sredo ob 18.00, v prostorih ZPM na Razlagovi 16. Da se ponovno oživi center Maribora, se tu že dobro leto trudi delovna skupina, ki ji je uspelo z zanimivimi temami že napolniti kar nekaj izložb izpraznjenih lokalov na Gosposki ulici, delovna skupina za mestni park, Tri ribnike in pot na Piramido pa je problematiko predstavila tudi širši javnosti z medijskim poročanjem. Način, kako javno opozoriti na mariborske packe, išče delovna skupina za sramotilni steber.

V Novi vasi bo zbor SČS v četrtek, 11. 12., ob 18.00 v dvorani MČ na Radvanjski 65. Udeležencem bodo poročale delovne skupine za energijo, za hrup ob c. Proletarskih brigad in okolje. Odprli so temo lastniške neurejenosti funkcionalnih zemljišč in parkirišč, iščejo pa tudi rešitve za tržnično dejavnost v Novi vasi in pozivajo krajane, da se jim pridružijo s svojimi predlogi.

Zbor SČS Koroška vrata bo v četrtek ob 18.00 v stavbi MČ na Vrbanski 10, ki se jo udeleženci še vedno trudijo ubraniti pred rušitvijo. Na zadnji zbor so povabili novo izvoljene četrtne svetnike, da so jim predstavili svoje argumente in se dogovorili za možnost sodelovanja tudi pri reševanju drugih, predvsem prometnih težav in težav z javnim redom in mirom.