Zbor SČS center in Ivan Cankar 12.11.2014


V Mestnem parku in na Treh ribnikih bolj živo kot običajno

Razen delovne skupine za Lent, so v združeni Samoorgnizirani četrtni skupnosti (SČS) Center in Ivan Cankar dejavne vse do sedaj oblikovane delovne skupine (DS), vendar žal v okrnjenih sestavah.
V delovni skupini za Tri ribnike opažajo povečane aktivnosti pri urejanju mestnega parka in okolice ribnikov, kar je morda zasluga novega koncesionarja, morda pa tudi medijsko podprtega delovanja delovne skupine.
V letu dni se za opravljeno delo lahko po rami zasluženo potreplja delovna skupina za ureditev mestnega jedra, ki  izložbe izpraznjenih lokalov polni z vedno novimi vsebinami. Za konec leta se bo ob 65-letnici delovanja na Gosposki predstavila še Mariborska knjižnica.
Neodzivnost župana na vsa poslana gradiva in ustanovitev Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Mariboru sta temi, ki najbolj zaposlujeta mestno DS za komunalo, DS za sramotilni steber pa za svoj projekt še išče primerno medijsko podporo.
Novih tem zbor združenih SČS Center in Ivan Cankar ni odpiral, udeleženci pa so se strinjali, da je zdaj po volitvah dobro preveriti, kakšne so možnosti sodelovanja z novoizvoljenimi četrtnimi in mestnimi svetniki, pa tudi poslanci iz CIC.

Naslednjič se srečajo v sredo, 26. 11. 2014 ob 18.00, v prostorih Zveze prijateljev mladine na Razlagovi 16.