Zbor SČS Studenci, 10. 11. 2016


O prihodnjih rešitvah ločenega zbiranja odpadkov v Mestni občini Maribor

Udeleženke in udeleženci tokratnega zbora so izpostavili nenavadno nerešljivo problematiko ekoloških otokov v našem mestu. Če smetnjakov na kolescih naokoli ravno ne potiska veter, jih ljudje zasujejo z neprimerno ločenimi odpadki ali gromozansko količino le teh, iz katerih se nato smetnjaki sploh ne vidijo. Smetnjaki so ponavadi postavljeni pred zasebnimi hišami, kamor nato večinoma lastniki gostinskih obratov sredi noči odlagajo steklenice in tako povzročajo neznosen hrup.

Ko želijo prebivalke in prebivalci Studencev poiskati rešitve, se ujamejo v zanke, saj mestna četrt težko najde občinsko zemljo, kamor bi lahko ekološke otoke premaknila, ne da bi ti ovirali stanovalce zasebnih hiš, hkrati pa poskrbela, da ekološki otoki od teh hiš ne bi bili preveč oddaljeni. Snaga je sicer smetnjake pripravljena prestavljati, a le, če mestna četrt zanje najde nove primerne lokacije. Ali so rešitve posebne vrečke za ločeno zbiranje odpadkov dodeljene posameznim gospodinjstvom, ki bi te prisilila v redno tedensko ločevanje? Ali pa je rešitev potrebno iskati tudi v avstrijskem Gradcu? Vsekakor, so se strinjali Studenčani, je potrebno pritisniti na MOM, da zadeve začne urejati bolj premišljeno in celostno. SČS Studenci bodo tako problematiko ekoloških otokov in prihodnjih rešitev ločenega zbiranja odpadkov v Mestni občini Maribor predlagali za temo naslednjega mestnega zbora.