Zbor SKS Pekre, 4. 2. 2015


Nad komunalnimi vsebinami v Pekrah od sedaj bdi delovna skupina

Sredina razprava prebivalcev na zboru SKS v Pekrah je bila burna, a so udeleženci kljub vsemu dosegli konsenz okoli nekaterih pomembnejših točk.

Ker se je zbor odločil, da bodo s predstavitvijo dela MDS za komunalo počakali osebe, ki so podrobnejšo predstavitev želeli, so na tej točki odprli razpravo o nekaterih perečih problemih, ki jih opažajo v skupnosti. Kmalu so spoznali, da jih pravzaprav najbolj moti dejstvo, da se ne ve natančno, kakšne so prioritetne naloge za reševanje komunalne problematike v Pekrah in tudi, da pristojni nimajo potrebnih informacij o tem, kakšni so načrti dela, ko se ta dela dejansko izvajajo. V načrtih krajevne skupnosti je opaziti leto za letom enake proračunske predloge, kar je do neke mere razumljivo, saj je realizacija zadnje čase na nizkem nivoju, kljub temu pa se potrebe s časom spreminjajo, so prepričani udeleženci, hkrati s potrebami pa se spreminjajo tudi prioritete. Zato se je tudi na zboru SKS Pekre ustanovila delovna skupina za komunalne vsebine, ki bo problematiko najprej evidentirala ter oblikovala predlog prioritetnih nalog za Pekre.

V delovni skupini, ki si prizadeva za izgradnjo novega vrtca v Pekrah, delo zaradi časovnega usklajevanja vseh vpletenih v problematiko poteka malo počasneje, a smo prepričani, da bomo na naslednjem zboru že lahko razpravljali o napredku.