Zbor SČS Magdalena, 16.1.2014

Zaradi neupoštevanja odlokov se že 20 let uničuje kulturno-zgodovinski spomenik 

Na zboru prebivalcev SČS Magdalena smo tokrat prevetrili predlog proračuna MOM za 2014, ki se nanaša na MČ Magdalena. Prebivalci ugotavljajo, da je za njihovo mestno četrt namenjenih nesorazmerno malo sredstev iz investicijskega dela proračuna.

Prebivalci so na zboru soglasno podprli tudi napore delovne skupine iz zbora prebivalcev SČS Radvanje, ki se ukvarja s prihajajočimi spremembami cen komunalnih storitev. Ugotavljajo, da je zadevo potrebno podrobno pregledati in poiskati rešitve, ki ne bodo rezultirale v dvigu cen komunalnih storitev, saj Mariborčani višjih življenjskih stroškov ne prenesejo več. Rešitve brez povišanja cen pa, kot je že zdaj razvidno, so mogoče.

Udeleženec je ponovno izpostavil perečo problematiko neupoštevanja odlokov v zvezi s kulturno-zgodovinskim spomenikom Železničarska kolonija. Problematiko je že naslovil na kabinet župana, izpostaviti pa jo namerava tudi na vstajniškem sosvetu.

Naslednji zbor se ima zgoditi v četrtek, 30. januarja.