Zbor SČS Radvanje, 25.3.2014


Radvanjčani gostili predstavnike MOM

Na zboru SČS Radvanje, ki se je zgodil v torek, 25. 3. 2014, so prebivalke in prebivalci Radvanja zahtevali odgovore.

Obravnavalismo gradivo, ki obsega ugotovitve zborov do vključno novembra 2013 in je bilo takrat posredovano županu MOM. Od na novo ustanovljene Komisije za urbanizem se pričakuje  transparentno in pregledno prostorsko načrtovanje na območju Radvanja. Izpostavili smo, da bodo javne razgrnitve pri sprejemanju OPN-ja in OPPN-jev prepozne za resne spremembe osnutkov, zato smo predlagali sodelovanje že v fazi priprave načrtov. Župan dr. Andrej Fištravec z ekipo, ki je odgovarjala na naša vprašanja in pomisleke o neurejeno komunalni in prostorski ureditvi, se je zavezal, da nam bo posredoval tudi pisne odgovore.

Prihodnjič se bomo srečali v prostorih MČ Radvanje, na Lackovi 43, v torek 8. 4. 2014 ob 18. uri.