Zbor prebivalcev SČS Magdalena, 19.12.2013


V Magdaleni vse v redu

Peščica Magdalenčanov se je zbrala na zadnjem letošnjem zboru prebivalcev, kjer se je odvila splošna razprava o nekaterih že izpostavljenih problematikah, ki se tičejo prometa v mestni četrti (novo avtobusno postajališče na Ljubljanski cesti, nadaljevanje izgradnje nadhoda nad Titovo cesto do Europarka), pa tudi okolja, kjer se je razprava obrnila v smer oblikovanja določil minimalnih standardov izgleda stavb in njihovih fasad, ki bi jim morali lastniki nepremičnin slediti.

Udeležence so zanimale izkušnje zborov prebivalcev iz drugih mestnih četrti, ki so pokazale, da je na voljo že kar nekaj izkušenj in rešitev za določene problematične vsebine, ki se kažejo tudi v Magdaleni, in bi jih bilo smiselno uporabiti.

Naslednjič se srečamo v četrtek 16. januarja naslednje leto.