VABLJENI NA ZBORE SČKS
med 14. in 18. marcem

Samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti (SČS in SKS) nadaljujejo z aktivnostmi, druženjem in povezovanjem tudi v tem tednu:

SKS Pekre >> sreda, 16. 3. 2016, ob 18.00, Dom kulture Pekre
SČS Pobrežje >> sreda, 16. 3. 2016, ob 18.00, v MČ Pobrežje

SČS Nova vas >> četrtek, 17. 3. 2016, ob 18.00, MČ Nova vas
SČS Studenci >> četrtek, 17. 3. 2016, ob 18.00, MČ Studenci na Erjavčevi

Udeleženci bodo tokrat poskusili natančneje vsebinsko opredeliti teme, ki so jih predlagali za obravnavo na prvem mestnem zboru. V naslednjem krogu bodo udeleženci med vsemi predlogi izbrali tri teme, ki se jih bodo lotili na prvem skupnem srečanju SČS in SKS, predvidoma v mesecu maju. Doslej je bilo predlaganih veliko tem kot je promet,  Odlok o javnem redu in miru, skrb za javne zelene površine v mestu, redarska služba, kako na zbore pritegniti čim več sokrajanov ipd. Vseh problemov, pa čeprav so jim skupni, se na enem srečanju ne bo dalo obdelati.  Da bo izbor lažji, morajo predlagatelji predvsem obrazložiti, kako vidijo problem, kako so se ga že lotevali in kaj so ob tem ugotovili. Zelo pomembno pa je, da opredelijo cilje, ki jih želijo s tako razširjeno razpravo doseči.
Tudi tokrat pa bodo ob tem udeleženci preverili še odzive pristojnih služb na njihove poslane pozive in opozorila, obravnavali poročila delovnih skupin in se seveda lotili še kakšnega problema, če ga bodo udeleženci izpostavili. Na samoorganiziranih zborih namreč velja načelo, da nihče ne sme biti preslišan ob svoji težavi, da pa tudi nihče ne more svoje težave prelagati na ramena drugih temveč se mora v njeno reševanje tudi sam (seveda s pomočjo preostalih udeležencev) aktivno vključiti. Pridružite se jim.