Zbor SČS Tezno, 22. 11. 2018


Končno so tudi Tezenčani zborovali na toplem

Za tokratni zbor in pogojno še naslednjega, jim je četrtne prostore »velikodušno« dal v uporabo dosedanji predsednik sveta MČ Tezno, za dokončno odločitev pa bodo morali počakati, da se sestanejo novoizvoljeni svetniki. Vsekakor se bodo še naprej sestajali, so odločeni, saj ne morejo biti zadovoljni s stanjem v svoji četrti, pa tudi ne z delovanjem lokalne samouprave.

Poligon varne vožnje pri TAM-u kljub njihovemu nasprotovanju postaja realnost. Na zadnji seji MS MOM so svetniki sprejeli OPPN (občinski podrobni prostorski načrt) zanj, investitor pa že nekaj časa na parceli skrivoma podira drevo za drevesom. Da uradniki podcenjujejo razum prebivalk in prebivalcev ali pa iz njih celo brijejo norce, bi se dalo sklepati iz odgovorov, ki so jih prizadeti dobili na svoje pripombe. Na to, da bo poligon s povečanim hrupom in izpušnimi plini negativno vplival na bivanjsko okolje bližnjih stanovalcev, so dobili odgovor, da na parceli ni stanovanjskih objektov. Najbližji stanovalci so res na sosednji parceli, a le 30 metrov vstran od načrtovanega poligona. Prav tako bebav ali sprenevedav je tudi odgovor na pripombo, da lokacija ni primerna zaradi bližine srednješolskega centra. Po njihovo gre za dve izobraževalni vsebini, ki se dopolnjujeta. Vsekakor so udeleženci zbora prepričani, da takih poligonov nikjer ne postavljajo v naselju. Pa še na en vidik, ki ga ni nihče upošteval, so na tokratnem zboru opozorili. Pod parkiriščem, kjer je predvidena izgradnja poligona varne vožnje so rovi in ostanki proizvodnih delavnic, kjer je okupator med drugo svetovno vojno izdeloval letalske dele in gre nedvomno za pomembno kulturno zgodovinsko dediščino. Področje bi bilo zato primerneje urediti v spominski park in dediščino uporabiti v turistične namene. Čeprav so najprej nameravali počakati na izvolitev novega župana, so se zaradi dejavnosti, ki se na poligonu že odvijajo, odločili zastaviti vprašanja v zvezi s tem in zahtevati, da nanje odgovorita, obema kandidatoma za župana MOM, ki se bosta pomerila v drugem krogu volitev.

V nadaljevanju je razprava tekla o strelišču na Dobravi, o dvomih o primernosti izbrane lokacije za novi zdravstveni dom, o vedno bolj nevarni Ulici Kragujevških žrtev ter razpadajočih objektih na Šnoflovi in Miklavški. Sklenili so, da bodo do naslednjega zbora pridobili več informacij, pripravili osnutke dopisov za pristojne in fotografirali stavbe, ki kazijo videz, ter se nato dogovorili kako ukrepati.

So pa Tezenčani ugotovili tudi, da so največji navijači NK Maribora, saj so jim za obnovo tribune odstopili kar šest milijonov sredstev, predvidenih za njihov zdravstveni dom.