Zbor SČS Magdalena


Pločevina in hrup

Na zboru prebivalcev samoorganizirane četrtne skupnosti Magdalena smo se tokrat posvetili predvsem tematiki prometne (ne)urejenosti in (ne)varnosti tega področja.

Delovna skupina za promet je na zbor povabila neodvisnega strokovnjaka za prometno ureditev iz vrst Mariborske kolesarske mreže, ki je, skupaj z udeleženci, prevetril pereča področja, izpostavljena na minulih zborih. Prometna obremenjenost se je v tem mariborskem predelu izjemno povečala zaradi povečanja stanovanjskih zmogljivosti, je pa v tej četrti tudi veliko javnih institucij, kamor dnevno gravitirajo množice ljudi (UKC, gimnazija, višja šola, fakulteta, osnovna šola, …). Varnost udeležencev v prometu, zlasti tistih brez avtomobilov, je na nezavidljivi ravni, prostor pa je preobremenjen s pločevino in hrupom.

V tem kontekstu so se udeleženci na kratko seznanili tudi z načrtom umiritve prometa  na lokaciji med ulicami Gorkega, Ulico Pariške komune, Ljubljansko ulico in ulico Ob železnici, s poskusno uvedbo Cone 30 - cone z zmanjšano hitrostjo vožnje na 30 km/h - ki je bil dan prej predstavljen prebivalcem MČ Magdalena. Tak poskus umiritve prometa je dobrodošel, so se strinjali udeleženci, a zna neslavno propasti, če ob uvedbi cone ne bo zraven tudi služb, pristojnih za nadzor.

Naslednji zbor prebivalcev bo v četrtek, 24. 10. ob 18.00 v prostorih MISC Infopeka.