Zbor SČS Koroška vrata, 19.6.2014


Prostorska prezasedenost kot razlog za gradnjo novega Doma mestne četrti ne pije vode

Na 27. zboru SČS Koroška vrata so bili predstavljeni uradni podatki o zasedenosti prostorov v Domu Mestne četrti Koroška vrata. Po izračunih gre za 13% izkoriščenost obeh prostorov, s tem da tretji prostor uporabnikom sploh nikoli ni na voljo. Dokument kaže na to, da je vsakršno sklicevanje na naraščanje potreb po prostorih brezpredmetno in neizkoriščenost prostorov parvzaprav precejšnja.

V nadaljnji razpravi smo zbirali investicijske predloge, ki se tičejo komunalne vsebine v mestni četrti. Dodatne predloge lahko udeleženci pošiljajo tudi preko e-maila do 28. 6. 2014.

Nato so udeleženci pokomentirali še dopise, ki so jih pripravili v SČS Center in SČS Tabor.

Zborov čez julij in avgust ne bo, v primeru večjih potreb/težav, pa se zbor lahko skliče tudi julija in avgusta.