Zbor SČS Nova vas

Saga se nadaljuje.

V Novi vasi so se 5.9.2013 vnovič začeli zbori samoorganizirane četrtne skupnosti Nova vas. Ta datum smo obeležili z optimizmom, saj smo dobili ključe in zbor je potekal v dvorani MČ Nova vas. Naslednja dva zbora (19.9. in 3.10.2013) pa sta zaradi odločitve četrtnih svetnikov, da nam gostoljubje odrečejo, potekala na prostem. Glavna tema zbora, ki je potekal 3.10.2013 je bila Energetika, zato se ga je udeležilo večje število ljudi, ki pa so ob prihodu z ogorčenjem ugotovili, da bo zbor, kljub mrazu, potekal na prostem. Četrtni svetniki so namreč odločeni, da so občani dolžni plačati najem dvorane, kljub nepridobitni naravi njihovega druženja. Udeleženci so sestavili seznam vprašanj za katere so se odločili, da jih naslovijo na Energetiko Maribor in službe in upravljalce, ki so odgovorni za odčitavanje porabe.

Udeleženci so sklenili, da bodo na naslednji zbor povabili medije, v upanju, da zadnjič opozarjajo na težavo, ki jim onemogoča naslavljanje perečih težav njihovega življenjskega okolja. Udeleženci zbora so prav tako sklenili, da bo naslednji zbor potekal, 17.10.2013 ob 17.00 uri, pred MČ Nova vas na Radvanjski cesti 65.