Zbor SČS Studenci, 15.1.2015


Če se prometna problematika Studenc ne začne kmalu reševati,
napovedujemo cestno zaporo

V delovni skupini za podaljšek Ceste proletarskih brigad še naprej pridno zbirajo podpise v podporo reševanju dolgoročne cestne problematike Studenc. Trenutno imajo zbranih nekaj več kot 600 podpisov podpore. Konec meseca januarja je delovna skupina povabljena na sejo MČ Studenci, kjer bo predstavila svoje probleme in zahteve v zvezi s to prometno problematiko. Ker se na Studencih zavedajo, da je za preboj potrebna širša podpora, se bodo v bodoče še bolj povezali s SČS Radvanje in SKS Pekre. Še posebej je problematično dejstvo, da se enači problematiko Ceste proletarskih brigad z problematiko južne obvoznice. Gre namreč za dve različni problematiki, ki zahtevata različen pristop in posledično rešujeta težave različnih področij Maribora.

Zaradi počasnega reševanja oz. nereševanja prometne problematike in zato, ker ljudje že počasi izgubljajo potrpljenje s pristojnimi organi, vse pogosteje pa se omenja zapora ceste, je zbor sprejel sklep, da bo na naslednjem srečanju predstavil letošnji program reševanja prometne problematike.

Ker občina še naprej ne kaže interesa po sodelovanju z mestno DS za komunalo, ki se zavzema za sprejetje odloka o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, je predstavnik delovne skupine predstavil naslednje korake za realizacijo te ideje. Predstavilo se je tudi par problemov, s katerimi se bo svet soočal v bodoče in katere rešitve bi lahko ta predlagal. 

Zboristi so še razpravljali o politični (ne)angažiranosti prebivalcev. Predlagalo se je nekaj rešitev, kako bi bilo možno v bodoče privabiti in aktivirati večje število sokrajanov.