Zbor SČS Studenci, 10. 12. 2015


Seme zasejano

Na zadnjem letošnjem zboru smo več pozornosti uvodoma namenili predstavitivi samoorganiziranih zborov, da bi tisti, ki jim je IMZ še tuj, lažje razumeli namene in delovanje.

Z novimi soudeleženci so prišle na dan nove težave. Izpostavlili so slabo komunalno ureditev treh ulic – Kamenškove, Kodrunove in Borovnikove, ki so še zmeraj brez kanalizacije. Poleg tega pa si želijo tesneje sodelovati z mestno četrtjo. Stalni udeleženci so nakazali nekaj smeri in postopkov, s katerimi lahko novopridruženi pričnejo boj za uresničitev zahtev.

Težav, ki nižajo kakovost življenja prebivalcem Studencev, je seveda še več. Zlasti tistih, povezanih s komunalo, energetiko in prometom, in sicer: preredek odvoz smeti; avtobusna postaja, postavljena na zemljišče pred zasebno hišo; nezgrajeno plinsko omrežje in otrokom nevaren promet na Sokolski ulici.

Seme je bilo zasejano, za vznik pa bo treba to seme ponegovati z načelom direktne akcije.