Zbor SČS Nova vas, 5.3.2015


Dogovor za učinkovito sodelovanje med MČ in krajani

Tokrat so krajani SČS Nova vas medse povabili sokrajane, izvoljene v Svet mestne četrti Nova vas. Od 17 izvoljenih predstavnikov jih je na sestanek civilne iniciative prišlo 5, kar je spodbudilo dvom o resnični pripravljenosti za sodelovanje izvoljenih predstavnikov s krajani. Prisotni so soglašali, da so prepoznani pereči problemi na področju komunale, da je ukrepanje nujno ter da bo MČ v investicijskem načrtu upoštevala prioritete. Več pozornosti in aktivnosti bodo v bodoče na MČ posvetili socialno-zdravstvenemu ter športno-rekreativnemu področju izboljšanja pogojev za življenje, kar so krajani pozdravili. Krajani so izrazili nezadovoljstvo s preteklim delom MČ in nesodelovanjem z občani, saj na zastavljena vprašanja in pobude niso dobivali odgovorov. Po zagotovilu predsednika MČ se bo v bodoče način dela z občani spremenil v korist sodelovanja za reševanje problemov.

MČ bo do krajevnega praznika izdelala glasilo z vsemi pomembnimi kontakti in informacijami za krajane. Predstavniki MČ so predlagali, da bi se vsi krajani s svojimi problemi obračali neposredno na MČ in ne direktno na posamezne institucije in javno-upravne organe. Udeleženci zbora SČS so o tem predlogu izrazili pomisleke, saj tak način po njihovo ne bi bila učinkovitejša pot za reševanje problemov. Po burni razpravi je zbor soglasno sprejel dogovor, da se oblikuje delovna skupina s po tremi predstavniki iz vrst izvoljenih predstavnikov krajanov v MČ in tremi predstavniki iz SČS Nova vas, ki bodo do meseca aprila skupaj pripravili osnutek dogovora za učinkovito sodelovanje v prihodnje.