Prvi četrtni zbor v Novi vasi: Led prebit z odličnimi idejami


 
Prvi zbor samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti se je zadnjega dne februarja zgodil v četrtni skupnosti Nova vas.
Na zboru smo z veseljem pozdravili več kot štirideset ljudi. V uvodnem delu, ki je zajmal predstavitev ideje samoorganizacije v lokalnem okolju in primere dobre prakse iz sveta, smo se dogovorili še o pravilih delovanja. Takoj zatem so besedo dobili udeleženci, ki so povedali, kaj pričakujejo od tovrstnih zborov, o čem naj bi odločali na četrtni in o čem na ravni mestne občine. Ljudje so sprva z razočaranjem govorili o uradni mestni politiki, hkrati pa opozarjali na številne, na videz drobne probleme, ki pa ljudem, ki se z njimi srečujejo na dnevni bazi, pomenijo velik trn v peti.
 
(foto: Igor Napast)

Največ odobravanja je požela točka o spremembi sestave mariborskega mestnega sveta. Ljudje so ugotavljali, da njih in njihovih interesov nikjer nihče ne predstavlja in da nimajo nikakršnega vpliva na delovanje mesta, zato tudi predlog, da svetnikov v mestnem svetu ne bi več volili na lokalnih volitvah in po strankarski pripadnosti, ampak bi jih imenovali občani na četrtnih zborih.