Our booklet also in English 

Predstavitvena brošura sedaj še v angleškem jeziku
 

Due to great interest and our firm belief that all important information, knowlege and good practices should be shared, we have gathered aims, goals and priciples, by which assemblies of self-organisied districts should comunicate and work in an english-language booklet.

You find it on this page

Namen, cilje in principe delovanja zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti smo, zaradi velikega zanimanja in v prepričanju, da je pomembne informacije, znanja in dobre prakse vedno treba deliti, združili še v angleški brošuri.