Pred piknikom še na zbor v Magdaleno, na Tabor, v Kamnico ali v center

Na svojih zadnjih zborih pred dvomesečnim poletnim premorom se bodo v tem tednu zbrali v treh samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnostih (SČS in SKS).

  • SČS Magdalena >> torek, 27. 6., ob 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SČS Tabor >> sreda, 28. 6., 18.00, MČ Tabor, Metelkova 61
  • SKS Kamnica >> sreda, 28. 6., ob 18.00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 29. 6., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

Kot vedno so prostori odprti vsem, brez razlik, za odpiranje in skupno reševanje zaznanih problemov, predvsem pa za oživljanje skupnosti.

Na zboru SKS Kamnica so se lotili pridobivanja podatkov o natančnem številu gospodinjstev, do katerih javna kanalizacija ne bo segla, da bodo v jeseni, ko se spet sestanejo, lahko poiskali najugodnejši način za postavitev malih čistilnih naprav.

Zbore SČS Tabor že nekaj časa najbolj zaposluje obnova Ceste zmage in načrtovani posek mogočnega lipovega drevoreda. Razprava o tem je odprla v Mestni občini Maribor (MOM) v zadnjih letih stalen problem, da se glavnina projektov načrtuje brez sodelovanja javnosti. Odločitve se sprejemajo v ozkih krogih, ko pa se prizadeti prebivalci oglasijo, so deležni očitkov, da zavlačujejo postopke. Na njih se zvrača krivda, da projekti morda ne bodo ali niso izvedeni. Ker je taka praksa nesprejemljiva, se v to razpravo vključujejo tudi v ostalih  SČS in SKS. V SČS CIC lahko naštejejo kar nekaj primerov, ko so brez prizadetih krajanov izvajali posege v njihovo bivanjsko okolje (Maistrova , Koroška cesta...). Na MOM se očitno iz napak ničesar ne naučijo, se pa zato pridno učijo aktivni udeleženci zborov. To je pokazala raziskava, ki sta ju na primeru samoorganiziranja opravili dr. Marta Gregorčič in dr. Sabina Jelenc Krašovec. Da svoje izkušnje z zborov SČS in SKS predstavijo svojim sokrajanom so predlagali na zboru SČS CIC. S pomočjo moderatorjev Iniciative mestni zbor bodo čez počitnice udeležence zborov pozvali, da v kratki anketi povedo, zakaj se udeležujejo zborov in kaj jim to druženje pomeni.

Kaj želijo z anketo doseči, bodo predstavili na sobotnem,  že petem, »pikniku ob polčasu« v parku MC Pekarna ob 16.00.