Zbor SČS Magdalena, 4. 4. 2017


Nestrpnost in ignoranca v Magdaleni

Na tokratnem zboru v SČS Magdalena so udeleženci_ke spregovorili_e o »grafitih«, ki nimajo nobene umetniške vrednosti in se kot čačke pojavljajo po fasadah stavb. Prav tako so opozorili_e na vse večjo prisotnost nacističnih grafitov, ki se ne pojavljajo smo v samoorganizirani četrti Magdalena, temveč tudi drugod po mestu, predvsem v centru. Ne dolgo nazaj se je tudi Društvo IndiJanez lotilo brisanja nacističnih grafitov in ostalih vsebin, ki podpihujejo nestrpnost v Mariboru. Udeleženci_ke se zavedajo, da je nemogoče doseči korenite spremembe pri porastu števila te vrste grafitov le z dopisi, a bodo vseeno poskušali. To, kako doseči spremembe v glavah nestrpnih (ali pač samo prestrašenih??) posameznikov_c, pa bo treba še ugotoviti.

Na dnevnem redu se je tokrat znašel tudi dogodek Dan za spremembe, dan prostovoljstva in sodelovanja. Moderatorka je vse prisotne povabila, da se pridružijo različnim aktivnostim, ki se bodo odvijale v Magdelenskem parku in povedala, da se je različnim aktivnostim pridružila tudi IMZ.

Na zboru je pogovor spet stekel tudi o Železničarski koloniji, natančneje o epilogu 25-letnega boja za ohranitev železničarske kolonije kot kulturnega spomenika, kjer je mejnik v procesu postavil sklep sodišča o nezakonitosti postopkov v zvezi z obravnavo pripadajočih funkcionalnih zemljišč. Zbrana dokumentacija, ki jo pripravlja udeleženec, bo kmalu dostopna na spletni strani IMZ, o tem, kako bodo dodatno informirani prebivalci_ke kolonije in kako bodo svojo ignoranco do te teme pojasnili pristojni, pa še tečejo pogovori.