Zbor SČS Magdalena, 12. 2. 2015


Ali javnost ve, kaj načrtuje Energetika v Magdaleni in na Studencih?

Tokratni zbor SČS Magdalena je bil prijeten, pa tudi zelo učinkovit. Podprli smo prizadevanja krajanov SKS Pekre, da se končno zgradi prepotrebna enota vrtca Studenci v Pekrah in jih istočasno opozorili, na, po našem, previsoko predvideno ceno. Potrdili smo tudi predlog delovne skupine za drevesa SČS Tabor, Magdalene in Studenc , pripravljen za obravnavo na Mestnem svetu.

Glavna tema zbora pa je bil projekt JP Energetika za postavitev energetskega objekta na meji med četrtima Studenci in Magdalena. Javna razprava o umestitvi objekta poteka že od 23. januarja letos, vendar je bila, kot smo že vajeni, slabo oglaševana in tako večina prebivalcev obeh prizadetih mestnih četrti zanjo ni vedela. Kakšen vpliv bo imela postavitev kogeneracije na bližnje stanovalce, kakšna bo prometna obremenitev bližnjih cest, zakaj nov objekt sploh potrebujemo, sprašujejo krajani. Že na prejšnjem zboru smo zato pozvali izdelovalca dokumentacije Urbis, da na zboru zainteresiranim krajanom projekt predstavi ponovno in podrobneje, ter odgovori na vprašanja, ki jih mučijo. Odgovora še nismo dobili, ker pa se javna razprava zaključi že 23. februarja, smo se dogovorili, da bomo predstavitev, če bodo seveda razlagalci pripravljeni, pripravili že naslednji četrtek, 19. 2., krajane obeh četrti pa  obvestili s tekstom na plakatih, ki ga je pripravila udeleženka.