VABLJENI NA ZBORE SAMOORGANIZIRANIH SKUPNOSTI V ZADNJEM TEDNU MARCA

Ta teden ste vabljeni, da se oglasite na enem izmed petih zborov samoorganiziranih skupnosti, če je kakšen v vaši mestni četrti. Ali pa tudi sicer. Poglejmo:

  • Zbor SČS Magdalena >> torek, 26. 3., 18.00 >> Infopeka, Ob železnici 16
  • Zbor SČS Pobrežje >> sreda, 27. 3., 18.00 >> MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • Zbor SČS Tabor >> sreda, 27. 3., 18.00  >> MČ Tabor, Metelkova 63
  • Zbor SČS Studenci >> četrtek, 28. 3., 18.00 >> MČ Studenci, Erjavčeva 43
  • Zbor SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 28. 3., 18.00 >> Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

Krajanke in krajani, ki se že udeležujejo zborov, vabijo, da se jim pridružite. Na zborih se ne preštevajo, ne rangirajo, ne sprašujejo po ideologijah, temveč se poslušajo in iščejo rešitve za kakršen koli problem, ki je izpostavljen. In prenekatero rešitev so skupaj že našli. Grajenje skupnosti, ki bo znala prepoznati in artikulirati potrebe za skupno dobro, je eden od osnovnih ciljev zborov SČS in SKS, ki pa so ga žal do zdaj prepoznali le redki izvoljeni predstavniki ljudstva, menijo moderatorji iz Iniciative mestni zbor, ki pomagajo pri organizaciji teh delovnih srečanj. Res je, da se je v novem sklicu število tistih, ki se zavedajo pomena sodelovanja z občani, ki so jih izvolili, povečalo. Ob predsedniku Sveta MČ Pobrežje, ki  je že do zdaj sledil pobudam svojih krajanov z zborov in se jim je s pomembnimi informacijami velikokrat tam tudi pridružil, je sodelovanje steklo tudi v MČ Center in Ivan Cankar, pa v Radvanju, Novi vasi, v Pekrah. S sodelovanjem bi lahko odpadel eden glavnih problemov, ki jih krajanke in krajani izpostavljajo. Ta pa je, da se večina sprememb v MOM načrtuje brez sodelovanja tistih, ki se jih spremembe tičejo. Vključeni so šele potem, ko so odločitve že sprejete, namesto da bi se skupaj z njimi že načrtovalo in njihove želje in potrebe v projekte vključevalo.