VABILO


Zbori SČS in SKS od 28. septembra do 2. oktobra 2015

Urnik:
Sreda, 30. september:

  • ob 18.00 SČS Pobrežje, MČ Pobrežje, Kosovelova 22
  • ob 18.15 SČS Studenci, MČ Studenci, Erjavčeva 43

Četrtek, 1. oktober:

  • ob 17.00 SČS Nova vas, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • ob 18.00 SKS Pekre, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4

V samoorganizirani četrtni skupnosti (SČS) Studenci so se udeleženci zborov dogovorili, da se bodo odslej zbirali ob sredah, in ne več ob četrtkih. Začetek zborov so zamaknili za 15 minut, na 18.15, ker je prostor, ki ga v MČ uporabljajo, pred tem zaseden. Pričakujejo, da bodo s tem omogočili udeležbo več aktivnim krajanom, kar bo omogočilo tudi hitrejše in učinkovitejše reševanje problemov v njihovem okolju.
V SČS Pobrežje so od zadnjega zbora evidentirali vse opažene prometne zagate, od na novo izpostavljenih do tistih, na katere je delovna skupina za promet že opozorila pristojne na MO. Na osnovi tega bodo zahtevali celovito revizijo prometne ureditve na Pobrežju.
SČS Nova vas pa bo v tem tednu obeležila poseben jubilej, saj bo v četrtek že njihov 50. zbor. Odločili so se, da ga zaznamujejo s ponovnim obhodom mestne četrti, kot so to storili maja 2013, ko jim je MČ odpovedala gostoljubje v dvorani. Glavno pozornost bodo tokrat namenili beli omeli, zajedavcu, ki je že dodobra načel drevesa v njihovem okolju. Na najbolj ogrožena področja nameravajo opozoriti pristojne in zahtevati sanacijo, ugotoviti pa želijo tudi ali lahko tudi sami kaj postorijo, da preprečijo nadaljno škodo na drevesih. Da se izognejo temi, se bodo na obhod odpravili ob 17.00 izpred stavbe MČ na Radvanjski 65.
V SKS Pekre so se že na prejšnjem zboru dotaknili begunske krize, ki bo tema tudi na tem zboru. V vmesnem obdobju smo se Mariborčani v živo srečali s prvimi begunci, pridobili smo prve izkušnje in zbrali več informacij, vse to pa bo pripomoglo k odkritemu pogovoru o strahovih, ki jih v ljudeh zbuja ta kriza.