Zbor SČS Pobrežje, 1. 2. 2017


Kakršno je to zimo stanje na cestah, je tudi stanje na mariborski občini

»Vedno bolj jasno je, da se bomo morali poslužiti skrajnih sredstev, da rešimo problem dovozne ceste do bivše Svile.« so ugotavljali udeleženci tokratnega zbora SČS Pobrežje. Gre za temo, ki je tako pereča, da se ji na zboru ne morejo izogniti. Med obema zboroma so prizadeti svoj gnev in obup predstavili medijem. Dvakrat se je namreč resno ogrozilo otroke na poti v šolo oz. domov, to pa je tisto, na kar vseskozi opozarjajo in preko česar ne morejo in ne smejo. V posmeh vsemu trudu, redarska služba problema ne zazna in prekoračitev hitrosti ni sposobna meriti. Postavili so sicer radarje, ki naj bi merili hitrost in šteli promet, pa udeleženci ne verjamejo, da bodo rezultati točno predstavljeni. Namesto v reševanje problema, pristojni trud vlagajo v to, da jih utišajo. Prelagajo pristojnosti in odgovornosti drug na drugega, čeprav je očitno, da nihče na občini ni opravil svojega dela. Za predel, kjer nastaja »industrijska cona« ni izdelan niti prostorski načrt, izdana pa so bila obratovalna dovoljenja za dejavnosti v njej, brez da so izpolnjeni osnovni pogoji za delovanje takih con. Brez moči in vpliva so organi MČ, ki se trudijo zagotoviti vsaj osnovno varnost, še vedno pa čakajo na sestanek z županom. Občina zgleda kot ceste to zimo, pravijo. Kar udeležence posebej preseneča je neodzivnost vodstva OŠ Toneta Čufarja, ki ne odgovarja niti na njihove pozive, pa čeprav je dolžna zagotoviti varno pot v šolo svojim učencem in bo ob morebitni nesreči morala odgovarjati. Županu in pristojnim na Uradu za komunalo promet in prostor je zbor zato postavil rok, da do konca februarja predstavi načrt ureditve dovozne poti, določi rok, do kdaj mora biti dovoz izveden in predloži v vpogled uporabna dovoljenja dejavnosti na območju bivše Svile, sicer bodo v marcu izvedli akcijo državljanske nepokorščine. Na obisk k ravnateljici OŠ pa bo odšla delegacija zbora, če tudi na ponovni poziv zbora ne bo odgovorila in se pridružila reševanju problema.

Promet je rdeča nit vseh zborov SČS Pobrežje, saj se tudi nekatere druge sporne točke ne rešujejo. Veselijo se mestnega zbora, kjer bo vse to izpostavljeno. Predlagali so, da tam govorimo tudi o zelenih površinah v mestu in o participatornem proračunu, ki se ga, kot menijo, tisti pri koritu zelo bojijo. Izrazili so tudi željo, da štirinajst dnevnik Četrtinka še naprej izhaja tudi v tiskani, pa čeprav v črno beli, izdaji in so jo pripravljeni s prostovoljnimi prispevki tudi podpreti.