Zbor SČS Studenci, 30. 9. 2015


Se Studencem končno le obeta otroško igrišče?

Pred poletjem je bila v SČS Studenci precej aktivna delovna skupina, ki si je prizadevala za postavitev prvega otroškega igrišča v naši mestni četrti. Sedaj se nam je ponudila idealna priložnost, da se zadeva tudi realizira in da bi bil plod naše ideje dejansko viden v neposredni bližini stavbe mestne četrti oziroma drugje, v kolikor bi našli ustreznejši prostor. Na zboru sta se nam namreč pridružila člana projekta Banka idej, v okviru katerega bodo obnovili ali postavili otroško igrišče. Da pride do postavitve igrišča v MČ Studenci v okviru Banke idej, je potrebna hitra akcija in reaktivacija delovne skupine, ki je na žalost čez poletje poniknila.
Na zboru smo se razveselili informacije, da se je Snaga odzvala na naše poročanje o divjih odlagališčih, ki jih pripisujemo pomanjkanju ustreznih kontejnerjev. Obljubili so nam, da v kratkem razširijo ekološke otoke.
Problematizirali smo tudi neustrezno parkirana vozila, ki vzdolž Limbuške ceste, še posebej v neposredni bližini gostinskih lokalov, ogrožajo varnost pešcev in kolesarjev. Sklenili smo, da je na mestno redarsko službo potrebno nasloviti dopis, v katerem zahtevamo rednejše kontrole v naši mestni četrti. Glede na to, da v večih četrteh pripravljajo dopise mestni redarski službi, bi se morda kmalu utegnilo povečati zaposlovanje novega kadra, ki bo vestno opravljal nadzore širom našega mesta.
Govorili smo tudi o Ecolabu, za katerega se strinjamo, da ne spada v bivalno naselje. Za odgovore o tem, če se držijo predpisov, ki veljajo v naši državi, in zakonov v katerih so implementirane direktive, smo se obrnili na Ministrstvo za okolje in prostor. Zavedamo se, da zadeve ne bo mogoče rešiti čez noč, da bo potrebno vztrajati, pridobivati podatke in tudi znanje s tega področja.
Teme kot so predel, kjer ni kanalizacije, azbestne cevi, ki niso bile zamenjane in protihrupna ograja ob Qulandiji smo pustili odprte do naslednjega zbora čez 14 dni, saj tistih, ki so jih prejšnjič izpostavili, tokrat ni bilo.