Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 267. 1. 2016


Zajeten dnevni red

Na preteklem zboru združenih četrti Center in Ivan Cankar, ki je bil v četrtek, 26. 1. se je na dnevni red zvrstilo kar nekaj tem. Prebranih je bilo več dopisov oziroma odgovorov nanje, udeleženke in udeleženci pa so tudi zbirali_e teme za prihajajoči mestni zbor in podali_e (ne)zadržke do tega, da se bo ta odvijal na pustni torek. Prejeli_e so odgovor Sektorja za komunalo in promet v zvezi z zahtevo za podaljšanje plačljivega parkiranja v conah 1, 2, 3, saj je prosta parkirna mesta za tamkajšnje prebivalce_ke po uri, ko je parkiranje treba plačati nemogoče najti. Kot alternativo so sektorju predlagali odprtje zapornice ob zgradbi MOM. Prejeli_e pa so odgovor, da njihovim zahtevam trenutno ne morejo ustreči, saj je njihova dolžnost, da skrbijo za zadovoljstvo širšega kroga uporabnikov_c , ter da je za podaljšanje plačljivega parkiranja pristojen Mestni svet MOM. Udeleženci_ke zbora z odgovorom niso bili_e zadovoljni_e, zato so se odločili_e, da do naslednjič pripravijo besedilo, s katerim se bodo na odgovor odzvali_e. Prebran je bil dopolnjen dopis, s katerim predlagajo, da MOM preko IMZ obvešča ljudi o razgrnitvah prostorskih načrtov. Tako bo informacije v svoje elektronske nabiralnike o posegih v prostor dobilo več zainteresiranih. Če bodo ugotovili_e, da je območje sprememb v njihovem okolišu, se bodo lahko razgrnitve načrta tudi udeležili_e. Predstavljen pa je bil še na novo spisan opis problematike zanemarjenih kmetijskih in ostalih površin. Udeležencem_kam se je zdel dopis odličen, želijo, da ga moderatorji_ke predstavimo na ostalih zborih in ga na koncu s podpisom večih SČKS odpošljemo na predvidene naslove. Na zboru je bilo poročano še o delu SSVUJDa, odprla se je debata o greznicah, podčrtaju (ki se vsem zdi super ideja), za razpravo na mestnem zboru pa so izbrali temi zelene površine in participatorni proračun.

Naslednjič se sestanejo v četrtek, 9. 2. v prostorih ZPM.