Zbor SČS Tabor, 26.6.2014


O lastništvu Bernavskega gozda in še čem

Na tretjem in pred poletnim premorom zadnjem zboru Samoorganizirane četrtne skupnosti Tabor, ki je potekal v četrtek, 26. junija, so krajani nadaljevali  z aktivnostmi ter prizadevanji, ki so si jih zadali na prejšnjih zborih.

Tako so se udeleženci zbora dogovorili, da delovna skupina, ki sestavlja protestno pismo glede prihajajočih parlamentarnih volitev, nekatere pomanjkljivosti popravi in da se pismo kasneje pošlje pristojnim institucijam. Udeleženci so se pozanimali tudi glede lastništva in prihodnosti Betnavskega gozda, vendar ustreznega odgovora še niso dobili, zato bo delovna skupina s svojimi aktivnostmi nadaljevala tudi med premorom. Prav tako se je oblikovala delovna skupina, ki bo od pristojnih institucij, ki ne opravljajo nadzora, zahtevala jasen odgovor o problematiki izpuščanja psov v Betnavskem gozdu. To problematiko so udeleženci zbora že večkrat izpostavili.

Udeležencem zbora so moderatorji prav tako predstavili prarticipatorni proračun in pobudo Odločaj o mestu, ki si prizadeva za vzpostavitev tega instrumenta neposredne participacije ter načina odločanja v lokalnem okolju. Udeleženci so bili navdušeni nad idejo in bodo besedo prenašali tudi med znance.

Udeleženci so potrdili, da bo naslednji zbor 11. septembra, po poletnih počitnicah.