Zbor SČS Pobrežje, 23. 12. 2015


Ko si skupnosti ponudijo roko

Na zadnjem letošnjem zboru SČS Pobrežje so udeleženci prisluhnili dvema delegatoma Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin - SSVUJD, ki že leto in pol organizirano preučuje poslovanje mariborskih javnih podjetij. Družno so ugotovili, da se podjetja v splošnem na vse kriplje trudijo, da jih javnost pusti na miru, institucije, ki so jih dolžne nadzorovati, pa se po večini postavljajo na njihovo stran. Glede na poslovne prakse, ko se javni denar preko matičnih podjetij pretaka v hčerinske ustanove, kjer je sledenje vedno manj mogoče, saj je lastništvo iz koraka v korak vedno bolj zasebno in vedno manj odgovorno javnosti, so udeleženci vsi po vrsti prepričani, da gre za sporno poslovanje, oškodovani pa smo mi, občanke in občani. Družnega mnenja so, da je potrebno združiti vse strokovne sile, ki jih premoremo (teh pa je zelo veliko), ter pričeti delovati skupaj tudi kot združen mestni zbor, ki je številčno krepak.

Udeleženci so tako pred praznično zakusko, ki so si jo sami organizirali, sprejeli tri sklepe, ki še enkrat več izražajo solidarnost, nesebično pripravljenost pomagati pri iskanju rešitev: prvič, na vse delujoče zbore SČKS bodo naslovili pobudo za občasno skupno srečevanje udeležencev vseh zborov; drugič, delegat SSVUJD bo pomagal pri reševanju specifične problematike oporečne vode na ulici Veljka Vlahoviča; tretjič: udeleženec zbora SČS Pobrežje bo svoje strokovno znanje ponudil v uporabo pri aktivnostih za čistejši zrak in osveščanje prebivalstva o pravilnem kurjenju v Radvanju.